(For English version scroll down)

Rutina, disciplina.
Kaj so asociacije na katere pomislite, ko slišite te besedi?
Vam je asociacija najprej nekaj od česar želite pobegniti, nekaj kar je “dril, šola”? Kaj pa če bi bila asociacija ljubezen do sebe, čas, da prisluhnete sebi? Ta občutja želimo ustvariti skozi prakso joge.

Varno okolje, posluh za posameznika, kjer zgradimo vadbo, ki bo resonirala z vašim telesom in duhom in bila odtis vaših spreminjajočih potreb.
90 minut namenjenih, da oblikujemo novo zavedanje telesa in vas opolnomočimo z raznolikimi jogijskimi orodji. Pomagala vam bodo vzpostaviti pristen stik ne samo na fizičnem ampak tudi mentalnem in emocionalnem nivoju, tako da boste povečali vašo vitalnost in odpornost v življenju.

Namen individualne prakse je najti lasten ritem, zgraditi lastno rutino. Verjamemo, da je potreben tudi čas, zato smo ustvarili paket 10 vadb, da lahko zares zaznate spremembo v svojem življenju.
Z vami bo Daša ali Peter. Strokovno in poglobljeno.

Vaš vložek:
70 € / individualna praksa
600 € / paket 10 obiskov individualne prakse


We offer private classes in English.

Routine. Discipline.
What are the associations that you get when you hear these words?
Is it something you want to run away from – thinking about some sort of drill? What if the association could be self love and self care, time to really listen to yourself? These are the feelings we want to grow with the help of yoga practice.

The one-on-one sessions are a safe environment filled with attunement for the individual where we create a practice tailored to your needs. 90 minutes of time that gives you a new perspective on body awareness – also mental and emotional state that through different yoga tools and technologies reflect your needs and help you build resilience and vitality in your life.

The aim for private yoga sessions is to find your own rhythm, to build your own practice. We believe for this to truly happen it takes time, so that is why we created a package of 10 sessions after which  you will be able to recognise the difference in your life.
You will be guided by Daša or Peter, knowledgeable and professional yoga teachers.

Your investment:
70 € / one private yoga session
600 € / package of 10 private yoga sessions