V septembru lahko v Agniju kupite letno karto!

48 obiskov (kot 4 obiski na mesec): 450 €
96 obiskov (kot 8 obiskov na mesec): 700 €
144 obiskov (kot 12 obiskov na mesec): 900 €

Velja od dneva nakupa 12 mesecev in se ne podaljšuje.
+ 50 € popusta za vse, ki ste obiskovali programe Agni šole / študentje do 26. leta / brezposelni / upokojenci

Vse cene so evrih. DDV ni obračunan na podlagi 94. člena ZDDV-1. Cenik velja od 17. 8. 2020.