Program bo potekal med vikendi (sobota, nedelja) v Agniyoga studiu.  V program je vključeno tudi obiskovanje joge od oktobra do konca avgusta! En vikend bo potekal za vse registrirane šole Joga združenje Slovenije v online obliki.

Program obsega 300 ur*:

 • 180 ur predavanj,
 • 5 ur asistenc,
 • 15 ur učnih delavnic (vodenje vadbe, analiza vadbe),
 • minimalno 30 nekontaktnih ur / domačega dela: študij literature, priprave na praktične nastope, pisanje esejev ipd.
 • minimalno 70 ur redne prakse joge (znaša 60 vadb) v Agniyoga studiu (v času trajanja usposabljanja je v ceno šolanja vključen neomejen obisk vadb joge)

*za uro se šteje 60 minut

Predavanja in vaje iz:

 • zgodovine joge,
 • poteh in šolah joge,
 • anatomije in kineziologije,
 • astralne anatomije,
 • osnove Sanskrta,
 • pranayame,
 • kriye,
 • tehnik meditacije in joga nidre,
 • manter in muder,
 • jogijske prehrane,
 • učne delavnice – učenje joge, pravilnega naravnavanja,
 • praktikum – asistiranje na vadbah in vodenje ure v Agniyoga centru

Za uspešno zaključitev usposabljanja je potrebno:

 • redno obiskovanje vadbe joge v Agniyoga studiu od začetka oktobra do konca avgusta pod vodstvom Daše Lakner in Petra Mariniča
 • uspešno opraviti pisni (teoretični) in praktični izpit
 • oddati vse eseje / seminarsko nalogo

Praksa vodenja joge:

 • 4 vadbe za soudeležence izobraževanja
 • več kot 8 ur asistenc za soudeležence izobraževanja

Gradivo za učiteljski tečaj bo dosegljivo v online obliki in v tiskanih priročnikih, ki obsegajo 100 strani; z vsem materialom v online obliki pa čez 200 strani materiala! Vseeno pa je zaželjeno, da si dokupite še nekaj knjig o jogi. (Izvedeli boste katere najbolj priporočamo).
V ceno učiteljskega tečaja je vključena tudi knjiga Kaminoff: Yoga Anatomy in knjiga Peme Chödron: Start where you are. 

VPISNI POGOJI:

 • vsaj IV. stopnja izobrazbe
 • predhodna redna praksa joge (vsaj 1 leto)
 • življenjepis: osebni podatki, domači in elektronski naslov, telefonska številka; predstavitev z dosedanjimi izkušnjami na poklicnem področju in na področju joge ter motivi za prijavo na učiteljski tečaj; – pošljite na: dasa@agniyoga.si
 • uspešno opravljen osebni razgovor (pred razgovorom je potrebno, da ste vsaj 1x oz večkrat bili na jogi v Agniyoga studiu, da se spoznate z našim slogom poučevanja joge)
 • prijave sprejemamo do 25. 9. 2022

ŠOLNINA* za študijsko leto 2022/23 – pričetek oktobra 2022

 • 1800 €– če plačate v celotnem znesku, pred začetkom usposabljanja.
 • 2000 € – plačilo v treh obrokih: 1. obrok 800 € poravnate pred pričetkom usposabljanja (september), nato pa plačate 2. obrok 600 € januarja in  3. obrok 600 € aprila.

Šolnina vključuje:

 • izvedbo celotnega programa usposabljanja
 • vso študijsko literaturo in knjigo Yoga Anatomy + Start where you are.
 • neomejeno število ur vadbe / hospitacije joge v Agniyoga studiu (minimalno št. opravljenih ur znaša 60 vadb oz neomejeno obiskovanje joge v obdobju od septembra do konca avgusta v trajanju usposabljanja)

*šolnine v primeru odpovedi oziroma prekinitve izobraževanja z vaše strani ne vračamo!

PRIJAVE:
prijave in vprašanja na: dasa@agniyoga.si

Izvajanje programa za študijsko leto 2022/2023

Od oktobra 2022 do junija 2023

Ob SOBOTAH in NEDELJAH od 9.00 – 16.00 v Agniyoga studiu 
Naslovi predavanj so okvirni oziroma predstavljajo glavno tematiko, vsebovali pa bodo še veliko več.
Splošni del usposabljanja (zgodovina/filozofija joge,) v obsegu enega vikenda bo potekal za vse registrirane šole JZS v online obliki.

SEPTEMBER
Razgovor – v osebnem razgovoru z Dašo in Petrom se boste pogovorili o tečaju, o tem kaj pričakujete od njega in kaj mi pričakujemo od vas. Na razgovor se je potrebno predhodno prijaviti, da dobite svoj termin. Za vse udeležence tečaja je razgovor obvezen!

Osnovno usposabljanje 2022/2023 – 13 vikendov:

OKTOBER
8. – 9. Poti joge in filozofija I
22. – 23. Splošni del usposabljanja: Zgodovina joge, (dr. Tina Košir, od 8.00 – 13.30, online, zoom aplikacija)

NOVEMBER
12. – 13. Flow/Vinyasa joga: Moč sonca/lune
26. – 27. Poti joge in filozofija II

DECEMBER
10. – 11. Anatomija s kineziologijo (Lucija Jagodic Klipšteter, dr.med. / Katra Kodela)

JANUAR
7. – 8. Flow/Vinyasa joga: Joga Krama princip
21. – 22. Astralna / energetska anatomija in psihologija I

FEBRUAR
11. – 12. Astralna / energetska anatomija in psihologija II

MAREC
4. – 5. Struktura vadbe, naravnavanje I
25. – 26. Struktura vadbe, naravnavanje II

APRIL
22. – 23.  Etika poučevanja joge in joga kot poslovna pot + pranajama

MAJ
27. – 28. Joga nidra in meditacija + joga za nosečnice

JUNIJ
17. – 18. Praktični izpit
24. Pisni izpit

*organizator si pridržuje pravico do spremembe terminov. Podelitev diplome le ob uspešno opravljenih vseh obveznostih.