Program bo potekal med vikendi (sobota, nedelja) v Agniyoga studiu. Eden izmed vikendov bo organiziran v naravi in bo namenjen poglobljenemu jogijskemu učenju. En vikend bo potekal za vse registrirane šole Joga združenje Slovenije na skupni lokaciji v Ljubljani.

Program obsega 300 ur*:

 • 180 ur predavanj,
 • 5 ur asistenc,
 • 15 ur učnih delavnic (vodenje vadbe, analiza vadbe),
 • minimalno 30 nekontaktnih ur / domačega dela: študij literature, priprave na praktične nastope, pisanje esejev ipd.
 • minimalno 70 ur redne prakse joge v Agniyoga studiu

*za uro se šteje 60 minut

Predavanja in vaje iz:

 • zgodovine joge,
 • poteh in šolah joge,
 • anatomije in kineziologije,
 • astralne anatomije,
 • osnove Sanskrta,
 • pranayame,
 • kriye,
 • tehnik meditacije in joga nidre,
 • manter in muder,
 • jogijske prehrane,
 • učne delavnice – učenje joge, pravilnega naravnavanja,
 • praktikum – asistiranje na vadbah in vodenje ure v Agniyoga centru

Za uspešno zaključitev usposabljanja je potrebno:

 • redno obiskovanje vadbe joge v Agniyoga studiu od začetka septembra do konca avgusta pod vodstvom Daše Lakner in Petra Mariniča
 • uspešno opraviti pisni (teoretični) in praktični izpit
 • oddati vse eseje / seminarsko nalogo

Praksa vodenja joge:

 • 3 vadbe za soudeležence izobraževanja
 • 1 vadba za splošno publiko (brezplačna javna predstavitev)
 • 5 x asistirati na redni vadbi v Agniyoga studiu

Gradivo za učiteljski tečaj bo dosegljivo v online obliki in v tiskanih priročnikih, ki obsegajo 100 strani; z vsem materialom v online obliki pa čez 200 strani materiala! Vseeno pa je zaželjeno, da si dokupite še nekaj knjig o jogi. (Izvedeli boste katere najbolj priporočamo).
V ceno učiteljskega tečaja je vključena tudi knjiga  L. Kaminoff: Yoga Anatomy.

VPISNI POGOJI:

 • vsaj IV. stopnja izobrazbe
 • predhodna redna praksa joge (vsaj 1 leto)
 • življenjepis: osebni podatki, domači in elektronski naslov, telefonska številka; predstavitev z dosedanjimi izkušnjami na poklicnem področju in na področju joge ter motivi za prijavo na učiteljski tečaj; – pošljite na: dasa@agniyoga.si
 • uspešno opravljen osebni razgovor (pred razgovorom je potrebno, da ste vsaj 1x oz večkrat bili na jogi v Agniyoga studiu, da se spoznate z našim slogom poučevanja joge)
 • zadnji rok za prijavo: 24. 9. 2019

ŠOLNINA* za študijsko leto 2019/20 – pričetek oktobra 2019

 • 2000 € – plačljivo v 3. obrokih: prvi obrok 700 €, 2. in 3. obrok 650 € (prvi obrok je potrebno poravnati pred začetkom tečaja, zadnjega pa najkasneje do začetka maja 2020)
 • 1800 €– če plačate v celotnem znesku, pred začetkom tečaja.

Šolnina vključuje:

 • izvedbo celotnega programa usposabljanja
 • vso študijsko literaturo in knjigo Yoga Anatomy
 • neomejeno število ur vadbe / hospitacije joge v Agniyoga studiu (minimalno št. opravljenih ur znaša 60 vadb oz neomejeno obiskovanje joge v obdobju od septembra do konca avgusta v trajanju usposabljanja)

Cena ne vključuje nastanitvenih stroškov vikenda v naravnem okolju (predviden strošek okrog 80 €).

*šolnine v primeru odpovedi oziroma prekinitve izobraževanja z vaše strani ne vračamo!

PRIJAVE:
prijave in vprašanja na: dasa@agniyoga.si

Izvajanje programa za študijsko leto 2019/2020

Od oktobra 2019 do junija 2020

Ob SOBOTAH in NEDELJAH od 8.00 – 16.00 v Agniyoga studiu 
Naslovi predavanj so okvirni oziroma predstavljajo glavno tematiko, vsebovali pa bodo še veliko več.
Splošni del usposabljanja (zgodovina/filozofija joge,) v obsegu enega vikenda bo potekal za vse registrirane šole JZS na skupni lokaciji v Ljubljani – dvorana na Pivovarniški ulici 6.
En podaljšan vikend bo potekal izven Ljubljane, v naravi (doplačilo za nastanitev).

SEPTEMBER
Razgovor – v osebnem razgovoru z Dašo in Petrom se boste pogovorili o tečaju, o tem kaj pričakujete od njega in kaj mi pričakujemo od vas. Na razgovor se je potrebno predhodno prijaviti, da dobite svoj termin. Za vse udeležence tečaja je razgovor obvezen!

1. Začetek vadbe v Agniyoga centru

Osnovno usposabljanje 2019/2020:

OKTOBER

5. – 6. Poti joge in filozofija
26. – 27. Splošni del usposabljanja: Zgodovina joge, (dr. Tina Košir, od 8.00 – 13.30, Pivovarniška 6, Ljubljana)

NOVEMBER

23. – 24. Flow/Vinyasa joga: Moč sonca

DECEMBER

21. – 22. Astralna anatomija

JANUAR
4. – 5. Anatomija s kineziologijo (Alja Skrt, dr.med. / Katra Kodela)
18. – 19. Flow/Vinyasa joga: Joga Krama princip

FEBRUAR
1. – 2. Pomembnost pravilnega izvajanja jogijskih položajev (Primož Kastelic)
22. – 23. Struktura vadbe, naravnavanje I

MAREC

7. – 8. Struktura vadbe, naravnavanje II

APRIL
4. – 5. Etika poučevanja joge in joga kot poslovna pot

MAJ

15. – 17. Vikend v naravi – Razazija: Pranajama, joga nidra in meditacija + joga za nosečnice

JUNIJ
6. – 7. Praktični izpit
27. Pisni izpit

*organizator si pridržuje pravico do spremembe terminov. Podelitev diplome le ob uspešno opravljenih vseh obveznostih.