Program bo potekal med vikendi (sobota, nedelja) v Agniyoga studiu + petki* ob 18.30 – 20.00. Eden izmed vikendov bo organiziran v naravi in bo namenjen poglobljenemu jogijskemu učenju. En vikend bo potekal za vse registrirane šole Joga združenje Slovenije v online obliki.

Program obsega 300 ur*:

 • 180 ur predavanj,
 • 5 ur asistenc,
 • 15 ur učnih delavnic (vodenje vadbe, analiza vadbe),
 • minimalno 30 nekontaktnih ur / domačega dela: študij literature, priprave na praktične nastope, pisanje esejev ipd.
 • minimalno 70 ur redne prakse joge (znaša 60 vadb) v Agniyoga studiu (v času trajanja usposabljanja je v ceno šolanja vključen neomejen obisk vadb joge)

*za uro se šteje 60 minut

Predavanja in vaje iz:

 • zgodovine joge,
 • poteh in šolah joge,
 • anatomije in kineziologije,
 • astralne anatomije,
 • osnove Sanskrta,
 • pranayame,
 • kriye,
 • tehnik meditacije in joga nidre,
 • manter in muder,
 • jogijske prehrane,
 • učne delavnice – učenje joge, pravilnega naravnavanja,
 • praktikum – asistiranje na vadbah in vodenje ure v Agniyoga centru

Za uspešno zaključitev usposabljanja je potrebno:

 • redno obiskovanje vadbe joge v Agniyoga studiu od začetka oktobra do konca avgusta pod vodstvom Daše Lakner in Petra Mariniča
 • uspešno opraviti pisni (teoretični) in praktični izpit
 • oddati vse eseje / seminarsko nalogo

Praksa vodenja joge:

 • 4 vadbe za soudeležence izobraževanja
 • več kot 8 ur asistenc za soudeležence izobraževanja

Gradivo za učiteljski tečaj bo dosegljivo v online obliki in v tiskanih priročnikih, ki obsegajo 100 strani; z vsem materialom v online obliki pa čez 200 strani materiala! Vseeno pa je zaželjeno, da si dokupite še nekaj knjig o jogi. (Izvedeli boste katere najbolj priporočamo).
V ceno učiteljskega tečaja je vključena tudi knjiga Blandine Calais-Germain: Anatomija joge, Mišice v jogi.

VPISNI POGOJI:

 • vsaj IV. stopnja izobrazbe
 • predhodna redna praksa joge (vsaj 1 leto)
 • življenjepis: osebni podatki, domači in elektronski naslov, telefonska številka; predstavitev z dosedanjimi izkušnjami na poklicnem področju in na področju joge ter motivi za prijavo na učiteljski tečaj; – pošljite na: dasa@agniyoga.si
 • uspešno opravljen osebni razgovor (pred razgovorom je potrebno, da ste vsaj 1x oz večkrat bili na jogi v Agniyoga studiu, da se spoznate z našim slogom poučevanja joge)
 • zadnji rok za prijavo: 24. 9. 2021

ŠOLNINA* za študijsko leto 2021/22 – pričetek oktobra 2021

 • 1600 €– če plačate v celotnem znesku, pred začetkom usposabljanja.
 • 1800 € – plačilo v treh obrokih: 1. obrok 600 € poravnate pred pričetkom usposabljanja (september), nato pa plačate 2. obrok 600 € januarja in  3. obrok 600 € aprila.

Šolnina vključuje:

 • izvedbo celotnega programa usposabljanja
 • vso študijsko literaturo in knjigo Yoga Anatomy
 • neomejeno število ur vadbe / hospitacije joge v Agniyoga studiu (minimalno št. opravljenih ur znaša 60 vadb oz neomejeno obiskovanje joge v obdobju od septembra do konca avgusta v trajanju usposabljanja)

Cena ne vključuje nastanitvenih stroškov vikenda v naravnem okolju (predviden strošek okrog 70 €).

*šolnine v primeru odpovedi oziroma prekinitve izobraževanja z vaše strani ne vračamo!

PRIJAVE:
prijave in vprašanja na: dasa@agniyoga.si

Izvajanje programa za študijsko leto 2021/2022

Od oktobra 2021 do junija 2022

Ob SOBOTAH in NEDELJAH od 9.00 – 16.00 v Agniyoga studiu 
Naslovi predavanj so okvirni oziroma predstavljajo glavno tematiko, vsebovali pa bodo še veliko več.
Splošni del usposabljanja (zgodovina/filozofija joge,) v obsegu enega vikenda bo potekal za vse registrirane šole JZS v online obliki.
En podaljšan vikend bo potekal izven Ljubljane, v naravi.

SEPTEMBER
Razgovor – v osebnem razgovoru z Dašo in Petrom se boste pogovorili o tečaju, o tem kaj pričakujete od njega in kaj mi pričakujemo od vas. Na razgovor se je potrebno predhodno prijaviti, da dobite svoj termin. Za vse udeležence tečaja je razgovor obvezen!

1. Začetek vadbe v Agniyoga centru

Osnovno usposabljanje 2021/2022:

OKTOBER
2. – 3. Poti joge in filozofija I
23. – 24. Splošni del usposabljanja: Zgodovina joge, (dr. Tina Košir, od 8.00 – 13.30, online, zoom aplikacija)

NOVEMBER
20. – 21. Flow/Vinyasa joga: Moč sonca/lune

DECEMBER
4. – 5. Poti joge in filozofija II
18. – 19. Anatomija s kineziologijo (Alja Skrt, dr.med. / Katra Kodela)

JANUAR
8. – 9. Flow/Vinyasa joga: Joga Krama princip
22. – 23. Pomembnost pravilnega izvajanja jogijskih položajev (Primož Kastelic)

FEBRUAR
12. – 13. Astralna anatomija

MAREC
12. – 13. Struktura vadbe, naravnavanje I

APRIL
9. – 10. Etika poučevanja joge in joga kot poslovna pot

MAJ
7. – 8. Struktura vadbe, naravnavanje II
20. – 22. Pranajama, joga nidra in meditacija + joga za nosečnice (vikend v naravi)

JUNIJ
4. – 5. Praktični izpit
25. Pisni izpit

*organizator si pridržuje pravico do spremembe terminov. Podelitev diplome le ob uspešno opravljenih vseh obveznostih.