Program bo potekal med vikendi (sobota, nedelja) v Agniyoga studiu. Eden izmed vikendov bo organiziran v naravi in bo namenjen poglobljenemu jogijskemu učenju. En vikend bo potekal za vse registrirane šole Joga združenje Slovenije na skupni lokaciji v Ljubljani.

Program obsega 300 ur*:

 • 180 ur predavanj,
 • 5 ur asistenc,
 • 15 ur učnih delavnic (vodenje vadbe, analiza vadbe),
 • minimalno 30 nekontaktnih ur / domačega dela: študij literature, priprave na praktične nastope, pisanje esejev ipd.
 • 70 ur redne prakse joge v Agniyoga studiu

*za uro se šteje 60 minut

Predavanja in vaje iz:

 • zgodovine joge,
 • poteh in šolah joge,
 • anatomije in kineziologije,
 • astralne anatomije,
 • osnove Sanskrta,
 • pranayame,
 • kriye,
 • tehnik meditacije in joga nidre,
 • manter in muder,
 • jogijske prehrane,
 • učne delavnice – učenje joge, pravilnega naravnavanja,
 • praktikum – asistiranje na vadbah in vodenje ure v Agniyoga centru

Za uspešno zaključitev usposabljanja je potrebno:

 • redno obiskovanje vadbe joge v Agniyoga studiu od začetka septembra do konca avgusta pod vodstvom Daše Lakner in Petra Mariniča
 • uspešno opraviti pisni (teoretični) in praktični izpit
 • oddati vse eseje / seminarsko nalogo

Praksa vodenja joge:

 • 3 vadbe za soudeležence izobraževanja
 • 1 vadba za splošno publiko (brezplačna javna predstavitev)
 • 5 x asistirati na redni vadbi v Agniyoga studiu

Gradivo za učiteljski tečaj bo dosegljivo v online obliki in v tiskanih priročnikih, ki obsegajo 100 strani; z vsem materialom v online obliki pa čez 200 strani materiala! Vseeno pa je zaželjeno, da si dokupite še nekaj knjig o jogi. (Izvedeli boste katere najbolj priporočamo).
V ceno učiteljskega tečaja je vključena tudi knjiga  L. Kaminoff: Yoga Anatomy.

VPISNI POGOJI:

 • vsaj IV. stopnja izobrazbe
 • predhodna redna praksa joge (vsaj 1 leto)
 • življenjepis: osebni podatki, domači in elektronski naslov, telefonska številka; predstavitev z dosedanjimi izkušnjami na poklicnem področju in na področju joge ter motivi za prijavo na učiteljski tečaj; – pošljite na: dasa@agniyoga.si
 • uspešno opravljen osebni razgovor (pred razgovorom je potrebno, da ste vsaj 1x oz večkrat bili na jogi v Agniyoga studiu, da se spoznate z našim slogom poučevanja joge)
 • zadnji rok za prijavo: 24. 9. 2019

ŠOLNINA* za študijsko leto 2019/20 – pričetek oktobra 2019

 • 2000 € – plačljivo v 3. obrokih: prvi obrok 700 €, 2. in 3. obrok 650 € (prvi obrok je potrebno poravnati pred začetkom tečaja, zadnjega pa najkasneje do začetka maja 2020)
 • 1800 €– če plačate v celotnem znesku, pred začetkom tečaja.

Šolnina vključuje:

 • izvedbo celotnega programa usposabljanja
 • vso študijsko literaturo in knjigo Yoga Anatomy
 • 70 ur vadbe / hospitacije joge v Agniyoga studiu

Cena ne vključuje nastanitvenih stroškov vikenda v naravnem okolju (predviden strošek okrog 80 €).

*šolnine v primeru odpovedi oziroma prekinitve izobraževanja z vaše strani ne vračamo!

PRIJAVE:
prijave in vprašanja na: dasa@agniyoga.si