Program bo potekal med vikendi (sobota, nedelja) v Agniyoga studiu. Eden izmed vikendov bo organiziran v naravi in bo namenjen poglobljenemu jogijskemu učenju. Splošni del usposabljanja v obsegu treh vikendov bo potekal za vse registrirane šole JZS na skupni lokaciji v Ljubljani.

Program obsega 300 ur*:

 • 180 ur predavanj,
 • 5 ur asistenc,
 • 15 ur učnih delavnic (vodenje vadbe, analiza vadbe),
 • minimalno 30 nekontaktnih ur / domačega dela: študij literature, priprave na praktične nastope, pisanje esejev ipd.
 • 70 ur redne prakse joge v Agniyoga studiu

*za uro se šteje 60 minut

Predavanja in vaje iz:

 • zgodovine joge,
 • poteh in šolah joge,
 • anatomije in kineziologije,
 • astralne anatomije,
 • osnove Sanskrta,
 • pranayame,
 • kriye,
 • tehnik meditacije in joga nidre,
 • manter in muder,
 • jogijske prehrane,
 • učne delavnice – učenje joge, pravilnega naravnavanja,
 • praktikum – asistiranje na vadbah in vodenje ure v Agniyoga centru

Za uspešno zaključitev usposabljanja je potrebno:

 • redno obiskovanje vadbe joge v Agniyoga studiu od začetka septembra do konca avgusta pod vodstvom Daše Lakner in Petra Mariniča
 • uspešno opraviti pisni (teoretični) in praktični izpit
 • oddati vse eseje / seminarsko nalogo

Praksa vodenja joge:

 • 3 vadbe za soudeležence izobraževanja
 • 1 vadba za splošno publiko (brezplačna javna predstavitev)
 • 5 x asistirati na redni vadbi v Agniyoga studiu

Gradivo za učiteljski tečaj bo dosegljivo v online obliki in v tiskanih priročnikih, ki obsegajo 100 strani; z vsem materialom v online obliki pa čez 200 strani materiala! Vseeno pa je zaželjeno, da si dokupite še nekaj knjig o jogi. (Izvedeli boste katere najbolj priporočamo).
V ceno učiteljskega tečaja je vključena tudi knjiga  L. Kaminoff: Yoga Anatomy.

Struktura programa:

1. Splošni jogijski del usposabljanja: 35 ur
Splošna anatomija in fiziologija (15 ur), jogijska kineziologija (8 ur), pregled zgodovine joge in klasičnih jogijskih besedil (12 ur).

2. Specialni jogijski del usposabljanja: 170 ur
Asane (40 ur), pranajama (15 ur), meditacija in joga nidra (20 ur), osnove manter, muder, krij in band (10 ur), energetska anatomija (15 ur), filozofija joge, jogijska etika in joga kot življenjski slog (20 ur), principi statične in dinamične vadbe (20 ur), jogijska didaktika in pedagogika (15 ur), učne delavnice (15 ur).

3. Splošni obvezni teoretični del usposabljanja: 25 ur
Osnove pedagogike in didaktike v športu, management v športu, osnove športne medicine in prve pomoči, osnove razvojne psihologije in psihologije v športu, teorije in metodike športnega treniranja.

4. Hospitacije: 70 ur