Šolanje za učitelja joge so uspešno zaključili v letu 2020 :
Sandra Kavčič
Mateja Lenarčič
Maša Savodnik
Nastja Sinovec

Šolanje za učitelja joge so uspešno zaključili v letu 2019 :
Andrej Erceg
Zdenka Kavčič
Bojana Oblak
Anja Klemenšek
Maša Zupančič
Helena Černej

Šolanje za učitelja joge so uspešno zaključili v letu 2018 :
Urška Boldin
Jure Čuhalev
Nataša Čeranič
Maja Dakskobler
Tatjana Navršnik
Urška Gorup
Tanja Horvat
Kristina Keržan
Ana Marija Kovač
Jana Tišler

Šolanje za učitelja joge so uspešno zaključili v letu 2017 :
Tamara Dobravec
Lucija Jagodic Klipšteter
Emsud Kazaferović
Aleksandra Perpar
Nika Skok Petranovič
Staša Usnik
Martina Vidmar

Šolanje za učitelja joge so uspešno zaključili v letu 2016 :
Melina Merdanović
Ana Pirih
Suzana Plešic
Urša Poljanšek
Jean Smole

Šolanje za učitelja joge so uspešno zaključili v letu 2015 :
Nina Barbič
Nina Bučuk
Suzana Dolenc
Tina Jenko
Polona Kolar
Tina Peternel
Ana Svetlin
Zala Vidic

Šolanje za učitelja joge so uspešno zaključili v letu 2014:
Nike Kobal
David Lotrič
Živa Mahkota
Peter Marinič
Maša Marolt
Barbara Simonič
Alja Skrt

Šolanje za učitelja joge so uspešno zaključili v letu 2013: 
Sandra Kosmač
Alenka Krajnc
Silvija Paar
Maruša Pfajfar
Nina Prevc
Peter Prhavc
Mateja Šetina
Kaja Širok
Barbara Zych

Šolanje za učitelja joge so uspešno zaključili v letu 2012:
Anja Keber
Melani Kovač
Manja Lošdorfer Božič
Vid Lenassi
Nuša Jelenec
Maja Metličar
Ida Mlakar
Andreja Sever
Tjaša Telič Goršič
Nina Trebec

Šolanje za učitelja joge so uspešno zaključili v letu 2011 (v sodelovanju s Suryašakti joga šolo):
Ana Benkovič
Sarah Burgin
Ana Flach
Daša Jurgec
Monica Montanaro
Katja Zgonc