Šolanje za učitelja joge so uspešno zaključili v letu 2016 :
Melina Merdanović
Ana Pirih
Suzana Plešic
Urša Poljanšek
Jean Smole

Šolanje za učitelja joge so uspešno zaključili v letu 2015 :
Nina Barbič
Nina Bučuk
Suzana Dolenc
Tina Jenko
Polona Kolar
Tina Peternel
Ana Svetlin
Zala Vidic

Šolanje za učitelja joge so uspešno zaključili v letu 2014:
Nike Kobal
David Lotrič
Živa Mahkota
Peter Marinič
Maša Marolt
Barbara Simonič
Alja Skrt

Šolanje za učitelja joge so uspešno zaključili v letu 2013: 
Sandra Kosmač
Alenka Krajnc
Silvija Paar
Maruša Pfajfar
Nina Prevc
Peter Prhavc
Mateja Šetina
Kaja Širok
Barbara Zych

Šolanje za učitelja joge so uspešno zaključili v letu 2012:
Anja Keber
Melani Kovač
Manja Lošdorfer Božič
Vid Lenassi
Nuša Jelenec
Maja Metličar
Ida Mlakar
Andreja Sever
Tjaša Telič Goršič
Nina Trebec

Šolanje za učitelja joge so uspešno zaključili v letu 2011 (v sodelovanju s Suryašakti joga šolo):
Ana Benkovič
Sarah Burgin
Ana Flach
Daša Jurgec
Monica Montanaro
Katja Zgonc