VPISNI POGOJI:

  • vsaj IV. stopnja izobrazbe
  • predhodna redna praksa joge (vsaj 1 leto in pol)
  • življenjepis: osebni podatki, domači in elektronski naslov, telefonska številka; predstavitev z dosedanjimi izkušnjami na poklicnem področju in na področju joge ter motivi za prijavo na učiteljski tečaj; – pošljite na: dasa@agniyoga.si
  • uspešno opravljen osebni razgovor (pred razgovorom je potrebno, da ste vsaj 1x oz večkrat bili na jogi v Agniyoga studiu, da se spoznate z našim slogom poučevanja joge)
  • zadnji rok za prijavo: 10. 9. 2019

ŠOLNINA* za študijsko leto 2019/20 – pričetek september 2019

  • 2000 € – plačljivo v 3. obrokih: prvi obrok 700 €, 2. in 3. obrok 650 € (prvi obrok je potrebno poravnati pred začetkom tečaja, zadnjega pa najkasneje do začetka maja 2019)
  • 1800 €– če plačate v celotnem znesku, pred začetkom tečaja.

Šolnina vključuje:

  • izvedbo celotnega programa usposabljanja
  • vso študijsko literaturo in knjigo Yoga Anatomy
  • 70 ur vadbe / hospitacije joge v Agniyoga studiu

Cena ne vključuje nastanitvenih stroškov vikenda v naravnem okolju.

*šolnine v primeru odpovedi oziroma prekinitve izobraževanja z vaše strani ne vračamo!

PRIJAVE:
prijave in vprašanja na: dasa@agniyoga.si