VPISNI POGOJI:

 • vsaj IV. stopnja izobrazbe + kopija dokazila o končani najmanj 3 letni poklicni šoli
 • kopija osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list, kandidat mora izpolniti starost 18 let)
 • predhodna večletna redna vadba joge; izpolnjen obrazec: -> Izjava o redni vadbi joge JZS 300
 • izpolnjen obrazec: -> Prijavnica JZS
 • življenjepis: osebni podatki, domači in elektronski naslov, telefonska številka; predstavitev z dosedanjimi izkušnjami na poklicnem področju in na področju joge ter motivi za prijavo na učiteljski tečaj; – pošljite na: dasa@agniyoga.si
 • uspešno opravljen osebni razgovor (pred razgovorom je potrebno, da ste vsaj 1x oz večkrat bili na jogi v Agniyoga studiu, da se spoznate z našim slogom poučevanja joge)
 • zadnji rok za prijavo: 10. 9. 2018

ŠOLNINA* za študijsko leto 2018/19 – pričetek september 2018

 • 1800 € – plačljivo v 3. obrokih po 600 € (prvi obrok je potrebno poravnati pred začetkom tečaja, zadnjega pa najkasneje do začetka maja 2019)
 • 1600 € – če plačate v celotnem znesku, pred začetkom tečaja.

Šolnina vključuje:

 • izvedbo celotnega programa usposabljanja
 • vso študijsko literaturo in knjigo Yoga Anatomy
 • 70 ur vadbe / hospitacije joge v Agniyoga studiu

Cena ne vključuje nastanitvenih stroškov vikenda v naravnem okolju.

*šolnine v primeru odpovedi oziroma prekinitve izobraževanja z vaše strani ne vračamo!

PRIJAVE:
prijave in vprašanja na: dasa@agniyoga.si