VPISNI POGOJI:

 • vsaj IV. stopnja izobrazbe + kopija dokazila o končani najmanj 3 letni poklicni šoli
 • kopija osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list, kandidat mora izpolniti starost 18 let)
 • izpolnjen obrazec: -> Prijavnica JZS
 • življenjepis: osebni podatki, domači in elektronski naslov, telefonska številka; predstavitev z dosedanjimi izkušnjami na poklicnem področju in na področju joge ter motivi za prijavo na učiteljski tečaj; – pošljite na: dasa@agniyoga.si
 • uspešno opravljen osebni razgovor
 • zadnji rok za prijavo: 21. 9. 2018

ŠOLNINA* za študijsko leto 2018/20 – pričetek oktober 2018

 • 2100 € – plačljivo v 3. obrokih po 700 € (prvi obrok je potrebno poravnati pred začetkom tečaja)
 • 1900 € – če plačate v celotnem znesku, pred začetkom tečaja. (100 € popusta za vse, ki ste že zaključili osnovni Agniyoga School tečaj)

Šolnina vključuje:

 • izvedbo celotnega programa usposabljanja
 • študijsko literaturo
 • 40 ur vadbe / hospitacije joge v Agniyoga studiu

*šolnine v primeru odpovedi oziroma prekinitve izobraževanja z vaše strani ne vračamo!

PRIJAVE:
prijave in vprašanja na: dasa@agniyoga.si