VPISNI POGOJI:

  • vsaj IV. stopnja izobrazbe
  • življenjepis: osebni podatki, domači in elektronski naslov, telefonska številka; predstavitev z dosedanjimi izkušnjami na poklicnem področju in na področju joge ter motivi za prijavo na učiteljski tečaj; – pošljite na: dasa@agniyoga.si
  • uspešno opravljen osebni razgovor
  • zadnji rok za prijavo: 15. 9. 2020

ŠOLNINA* za študijsko leto 2020/22 – pričetek oktober 2020

  • 2200 € – plačljivo v 4. obrokih po 550 €  (prvi obrok je potrebno poravnati pred začetkom tečaja)
  • 2100 € – če plačate v celotnem znesku, pred začetkom tečaja. (100 € popusta za vse, ki ste že zaključili osnovni Agniyoga School tečaj)

Šolnina vključuje:

  • izvedbo celotnega programa usposabljanja
  • študijsko literaturo
  • 40 ur vadbe / hospitacije joge v Agniyoga studiu

*šolnine v primeru odpovedi oziroma prekinitve izobraževanja z vaše strani ne vračamo!

PRIJAVE:
prijave in vprašanja na: dasa@agniyoga.si