Sobota, 24. 2. od 18:30 do 20:30

For English scroll down

Vabljeni v družbo Roberta Hendersona z 2-urnim zdravljenjem z energijo za majhne skupine od 6 do 10 ljudi.
Srečanje je razdeljeno na dva dela: 45-minutno skupinsko zdravljenje z energijo, sledi čaj in prigrizek, nato pa vprašanja in deljenje izkušenj.

Skupinsko zdravljenje z energijo poteka brez dotika. Udeleženci so povabljeni, da ležijo v polju zdravilne energije, ki jo je Robert zasnoval za posebno zdravljenje za vas. Srečanja bodo 1x na mesec, vsakič z drugačno zdravilno podporo.

Kwan Yin zdravljenje s poudarkom na srcu. Kwan Yin je budistična bodhisattva boginja sočutja. Pridrži se tistim, ki jo kličejo, krepi njihova srca s čustvi ljubezni, sočutja, razumevanja in svobode. Zelo močen in pozitiven tonik za vaše srce.

Cena:
25 € na obisk / 80 € za štiri obiske

Prosimo upoštevajte:
Za vsako zdravljenje, ki se ge želite udeležiti, se morate predhodno registrirati.
Saj moram vedeti, koliko ljudi prihaja, da lahko ustrezno pripravim prostor.
Zato, prosim, brez nenapovedanih obiskov.

Prijave: write.to.robert@gmail.com

Ne boste razočarani. Srečanja potekajo v angleščini.

Saturday from 18:30 – 20:30

Join Robert Henderson for a 2-hour energy healing session for small groups of 6 to 10 people.
Session comes in two halves: a 45-minute group energy healing, followed by teas and snack and then followed by a group Q&A and sharing of experience.

The group energy healing is hands-off. Participants are invited to lie in a field of healing energy that Robert has designed to bring about a specific healing for you. Each month offers four different types of healing.

Kwan Yin heart-centred healing. Kwan Yin is the Buddhist Bodhisattva goddess of Compassion. She comes to those who call her, strengthening their hearts with feelings of love, compassion, understanding and freedom. A very powerful and positive tonic for your heart.

Cost:
€25 per session / €80 for four

Please note:
You must register beforehand for any healing session you wish to attend.
This is because I need to know how many people are coming, so I can prepare the room properly.
So, please, no drop-ins.

Registration: write.to.robert@gmail.com

You will not be disappointed.