Joga je način življenja. Je odnos do telesa, uma in duha; odnos do nas samih in drugih. Joga je neskončni vrelec znanja in ocean modrosti.
Septembra 2018 začnemo novo študijsko leto za vse, ki vaz zanima poglabljati znanje o jogi – celostni 300 urni program za učitelja joge.
Oktobra 2018 pa pričnemo z naprednim usposabljanjem – še dodatnih 300 ur – za vse, ki ste že učitelji joge.
›› Agniyoga school.

Kaj vse se je naučila letošnja generacija bodočih učiteljev pa boste lahko preizkusili na lastnem telesu na brezplačnem JOGA MARATONU, ki bo tokrat potekal kar tri nedelje!
Vadbe so primerne za vse nivoje predznanja.

Razpored:
27. 5.
9.00 _ Urška Boldin
10.30 _ Jana Tišler Štufek
15.00 _ Jure Čuhalev
16.30 _ Urška Gorup

3. 6.
9.00 _ Ana Marija Kovač
10.30 _ Tanja Horvat
15.00 _ Maja Dakskobler
16.30 _ Kristina Keržan

10. 6.
9.00 _ Tatjana Drinovec
10.30 _ Helena Černelj
16.30 _ Vladimir Vidmar

Samo pridete :)