secret
Naj bo vsak dan nova priložnost. Naj bo vsak dan oblit s sočutjem, notranjim zadovoljstvom in iskrivostjo. Vse dobro v 2016!

Vaš Agni